Escola per a cadells

Està dirigit a propietaris de cadells (entre 3 i 6 mesos), que poden acudir acompanyats d’altres membres de la família i es porta a terme amb la presència del seu gos, combinant la teoria i la pràctica.

Aquestes classes de sociabilització per a cadells tenen com a finalitat principal l’adquisició de bons hàbits per part del cadell al seu torn del propietari.

Objectius

Es pretén que els propietaris siguin capaços de:

 • Sociabilitzar correctament al cadell amb els estímuls que formaran part del seu entorn habitual perquè el gos s’acostumi progressivament a ells i disminuir la probabilitat que els tingui por al futur (persones adultes i nens, gossos i eventualment altres animals, sorolls ambientals, etc.).
 • Educar al gos perquè adquireixi uns hàbits d’alimentació i higiene correctes.
 • Establir unes pautes de comunicació social adequades amb la seva mascota.
 • Controlar les pautes de joc i la intensitat de la mossegada.
 • Identificar de forma primerenca la presència d’eventuals comportaments indesitjables (excés d’activitat, timidesa o por, manca de control de la mossegada, etc.).
 • Proporcionar algunes normes generals de convivència i introduir les primeres ordres de control (veuen, mira, senti, etc.).

Desenvolupament

Es efectuaran cinc sessions de dues hores, amb una periodicitat setmanal, en què es combina la teoria i la pràctica. Les classes se centren en:

 • Breus classes teòriques on es donaran recomanacions sobre el que s’ha de fer i no s’ha de fer per a una correcta educació del cadell. A través d’aquestes nocions el propietari aprendrà unes normes que podrà aplicar en el seu domicili per a facilitar un continu aprenentatge del gos.
 • Presentació de jocs i activitats que desenvolupen les capacitats cognitives del gos, la seva coordinació física i el sentit de l’olfacte.
 • Presentació d’estímuls de diferent naturalesa per enriquir l’entorn de l’animal. El contacte amb altres gossos i persones facilita la creació d’unes correctes pautes de comunicació intra i extra-específica i promou l’adquisició de normes de comportament social (a través d’interaccions amb altres gossos, activitats lúdiques, etc.).
 • Habituació a diferents estímuls socials i ambientals (altres cadells, nens, persones, sorolls, etc.) per disminuir la probabilitat que el gos desenvolupi pors o fòbies en el futur.
 • Habituació a raspall, corretja, cotxe i transportí per facilitar el maneig diari (manipulació, raspallat i neteja) i les sortides al carrer o en mitjans de transport (cotxe).
 • Introducció a l’aprenentatge d’ordres bàsiques.
 • Interaccions socials controlades amb membres de la mateixa espècie (gossos d’iguals o diferents característiques) i amb persones (tant adults com nens).

IApunta’t al Curs

X