Consultes d’Etología

Aquestes consultes estan dirigides a trobar solució a un problema de comportament d’un gos que influeix negativament en qualsevol moment social o familiar, es necessita un diagnòstic etiològic especialitzat, i pot necessitar l’ajuda posterior d’un educador per a la modificació de conductes indesitjables.

Objectius

Resoldre i canalitzar un problema de comportament d’un gos (o d’un gat).

Desenvolupament

Després de la visita amb el veterinari especialista es determina el problema existent, i es planteja l’actuació a realitzar, sigui farmacològica o de modificació.

Pot requerir una visita a domicili per part del veterinari o de l’educador, s’estableix un nombre limitat de visites per marcar pautes i correcció d’errors de maneig. Aquestes sessions tindran una durada i periodicitat variable en funció de cada cas, podent-se prendre com a referència la realització d’una sessió d’una hora cada setmana durant tres setmanes.

Després d’aquestes visites ha de ser reavaluat a la clínica, i es marca el procés posterior, sigui reforç de sessions o de manteniment.

Aquests terminis es modificaran en funció de l’evolució de cada cas, podent-se ampliar si es considera necessari.

X