Neurologia

La neurologia s’encarrega del diagnòstic i del tractament de les malalties que afecten al sistema nerviós, tan central (cervell, cerebel, tronc d’encèfal i medul·la espinal) com perifèric. Entre els signes clínics que poden tenir un origen neurològic hi ha:

  • Parèsia: absència parcial de moviment voluntari d’una o més extremitats.
  • Paràlisi: absència total de moviment voluntari d’una o més extremitats.
  • Atàxia: incoordinació de moviments.
  • Tremolors Pèrdua de l’equilibri, inclinació del cap cap a un costat.
  • Comportaments anòmals.
  • Depressió de l’estat mental.

Convulsions Per poder arribar a un diagnòstic cal que realitzem un bon examen neurològic i posteriorment ens ajudem de la realització d’estudis radiològics sense contrast i amb contrast (com la mielografia) i l’analítica de líquid cefaloraquidi. El Centre Clínic Veterinari de Lleida tenim concertats serveis d’última tecnologia en el camp del diagnòstic per imatge (ressonància magnètica nuclear i TAC) que s’utilitzen per avaluar el sistema nerviós permetent així un diagnòstic precoç i la prescripció d’un tractament adequat.

Una de les patologies més freqüents en gossos són les hèrnies discals que tan es poden presentar en animals adults com en animals d’edat avançada. El disc intervertebral pateix una sèrie d’alteracions que fan que part del seu material surti cap al canal i comprimeixi la medul·la espinal.

Els signes més freqüents solen ser el dolor, incoordinació de moviments i la parèsia o paràlisi de les extremitats posteriors.

X