Laboratori i anàlisis clíniques

analisis

El diagnostic de la majoria de les malalties  passa per l’obtenció de mostres de sang , orina , líquids corporals o femta i el seu posterior estudi en el laboratori d’anàlisis clíniques , les dades obtingudes ens van a proporcionar una informació que és clau en el diagnostico de les malalties de les nostres mascotes.

La possibilitat de realitzar aquestes anàlisis en el nostre centre de forma immediata ens permet tenir els resultats  ràpidament.

Entre els diferents serveis que ofereix el nostre laboratori trobem:Entre els diferents serveis que ofereix el nostre laboratori hi ha:

  • Hematologia i bioquímica sanguínia: ens permet valorar de forma immediata l’estat dels principals òrgans vitals així com l’estat de les seves defenses, anèmies, etc.
  • Coagulació: disposem de la maquinària adequada capaç de realitzar les probes adients per determinar la capacitat de coagulació de la sang de la seva mascota.
  • Endocrinologia: amb aquest tipus de probes i en col·laboració amb laboratoris externs especialitzats, li oferim la possibilitat de diagnosticar diverses malalties da base hormonal que poden provocar alteracions en el metabolisme de la seva mascota.
  • Microbiologia, parasitologia i micologia: realitzem anàlisis coprològics (de les femtes) per descartar o confirmar la presència de paràsits interns a la seva mascota. A més a més realitzem cultius micològics amb la finalitat de confirmar infeccions de tipus fúngic.
  • Urianàlisi: amb aquesta proba analitzem tots els paràmetres fisico-químics i microbiològics de la orina de la seva mascota.
  • Immunologia: amb l’ajuda de laboratoris externs especialitzats en aquest camp podem analitzar l’estat dels anticossos dels nostres pacients i ens poden revelar la presència i l’activitat de microorganismes concrets en la seva mascota. Aquests laboratoris també ens permeten la detecció de possibles al·lèrgies.
  • Nivells de fàrmacs: hi ha certes patologies en les que hem de donar medicació de forma crònica i amb l’ajuda de laboratoris externs podem valorar els nivells en sang d’aquests fàrmacs per a una dosificació adequada a la seva mascota.
  • Biologia molecular: en col·laboració amb laboratoris de referència, li oferim la possibilitat de detectar el genoma específic d’agents patògens en el seu animal, així com de malalties genètiques de la seva pròpia mascota.
  • Anatomia patològica: servei concertat amb laboratoris prestigiosos en aquest camp que ens permeten conèixer la naturalesa dels tumors, i d’altres processos, amb exactitud.
X