Etologia (Comportament Animal)

etologia

L’etologia, ciència que estudia el comportament animal, té com a objectiu diagnosticar, tractar i prevenir problemes de comportament o conductes problemàtiques, és a dir, aquells comportaments que no permeten una bona convivència entre el propietari i l’animal.

Al Centre Clinic Veterinari li donem vital importància a la prevenció, oferint una àmplia gamma de serveis per promoure la relació entre el propietari i l’animal, actuant des de l’arribada de l’animal a la llar. Oferim consells des de la primera visita, cursos i xerrades monogràfiques, cursos de cadells i joves, treball a casa ….

Nosaltres vam optar per mètodes basats en un sistema de reforç positiu, creiem que donen millors resultats, a més del nostre respecte pels animals, fa que sigui el sistema de treball que utilitzem. Es basa únicament en l’aplicació d’aquests mètodes reforçant el vincle propietari-animal, és per això que tractem als animals a través del seu propietari.

X