Ecografía i Diagnòstic per Imatge

L’ecografia és una eina de diagnòstic cada vegada més utilitzada en medicina veterinària. Ens permet obtenir imatges dinàmiques i funcionals , que en moltes ocasions són fonamentals per arribar a un diagnòstic adequat.

Es tracta d’un mètode de diagnòstic innocu , no invasiu,  amb imatges precises de l’anatomia interna, que ens va proporcionar una àmplia informació convertint-se en  un complement indispensable de la radiologia en la majoria de protocols d’actuació veterinària.

L’exploració informa sobre  el tipus de lesió i de la localització d’aquestes, la qual cosa és  d’una gran ajuda per orientar  el diagnòstic. En molts casos, l’ecografia és la clau per realitzar el diagnòstic diferencial i en el millor dels casos per arribar al diagnòstic definitiu. Al seu torn, serveix de suport d’imatge per a la realització de tècniques com la biòpsia i/o l’aspiració amb agulla fina.

Amb la introducció de l’efecte Doppler, l’ecografia proporciona una més completa informació al diagnòstic per imatge; la eco-Doppler té una particular utilitat en els estudis cardiovasculars (ecografia del sistema vascular i del cor) i és essencial en moltes àrees, tals com la determinació del flux invertit de sang en els gots del fetge en casos d’hipertensió portal…

X